شرکت فرش عالی مقام

ارتباط با ما

آدرس کارخانه : کاشان ،شهرک صنعتی راوند، خیابان علم وصنعت ، شرکت فرش عالی مقام
شماره تلفن : 03155534460 ـــ 03155534445
شماره فکس : 03155535055
شماره همراه : 09132632366
آدرس پست الکترونیکی : info@alimaghamcarpet.com