شرکت فرش عالی مقام
فرش آناهیتا ( طرح خشتی بسیار زیبا )

آناهیتا