شرکت فرش عالی مقام

فرم نظرسنجی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی
شغل
میزان تحصیلات
تاریخ تولد
کدملی
شماره همراه
استان
شهرستان
تاریخ تکمیل فرم
آدرس
کدپستی
مشخصات فروشگاه و کالا
نام فروشگاه
نام فروشنده
تاریخ خرید
آدرس فروشنده
شماره سریال یا بارکد محصول (به برچسب پشت فرش رجوع شود)
لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید
1- کدام یک از موارد زیر موجب گردید تا فرش عالی مقام رابرای استفاده انتخاب کنید؟
2- نحوه آشنایی شما با فرش عالی مقام چگونه بوده است؟
3- در هر یک از موارد زیر، ارزیابی خود را از محصول خریداری شده اعلام فرمایید
3-1-قیمت
3-2-طرح و رنگ
3-3-اطلاعات نگهداری از فرش
3-4-ضمانت نامه و استاندارهای ملی و بین المللی
3-5-ارزیابی کلی شما از محصول